JAK MOŻNA ZOSTAĆ INWESTOREM ?

Początek współpracy z MADOM.pl Sp. z o.o.

Aby móc legalnie, jawnie i bezpiecznie z nami inwestować trzeba podjąć pewne kroki prawne.

Konieczne jest posiadanie choćby jednego udziału w spółce inwestycyjnej MADOM.pl Sp. z o.o.

Po co?

Spółka z o.o. jako twór prawny ma pewne ograniczenia jeśli chodzi o obrót pieniężny. Nie można ot, tak sobie wyjąć pieniędzy z kasy spółki, ani też włożyć pieniędzy do kasy spółki. Są to czynności dosyć mocno prawnie ograniczone.

Druga sprawa to udzielanie pożyczek pod inwestycje dla spółki. Z zasady pożyczanie pieniędzy opodatkowane jest podatkiem od czynności cywilno-prawnych PCC.

Dla nas, a przede wszystkim dla Ciebie to KAŻDORAZOWA strata 2 % wpłacanych pieniędzy, tak na „dzień dobry”.

Tak więc nabycie udziału w spółce jest niezbędnym elementem wspólnego inwestowania. Podatek od czynności cywilno-prawnych PCC zapłacisz tylko od kwoty nabycia udziału, a wszelkie pożyczki od udziałowca spółki, czyli Ciebie dla MADOM.pl Sp. z o.o. nie będą już obciążone tym podatkiem.

Nabycie Udziałów nie będzie ani trudne , ani zbyt skomplikowane, ani kosztowne.

U dołu strony znajdziesz formularz kontaktowy, który pozwoli nam poznać się wzajemnie.

Wypełnij pola formularza i odeślij do nas.

Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie.

 

Wytyczne

 1. Poprzez kliknięcie na podkreślony link w niebieskim kolorze pobierzesz i następnie wydrukujesz Umowę Sprzedaży Udziałów MADOM.pl Sp. z o.o..
 2. Nie podpisuj tego dokumentu. To musisz zrobić w obecności notariusza.
 3. Znajdź najbliższego notariusza, umów się na spotkanie, powiedz, że czynnością będzie „potwierdzenie zgodności podpisu”
 4. Udaj się do notariusza i w jego obecności złóż podpis pod Umową Sprzedaży Udziału Spółki z o.o.. Koszt takiej operacji to powinien zamknąć się w kwocie do 30 PLN, zależnie od notariusza.
 5. Poprzez kliknięcie na podkreślony link w niebieskim kolorze pobierzesz i następnie wydrukujesz Pełnomocnictwo do reprezentowania Udziałowca na Zgromadzeniu Wspólników Spółki .
 6. Wypełnij wykropkowane pola (imię , nazwisko, adres zamieszkania, data), złóż czytelny podpis (czynność ta nie wymaga obecności notariusza).
 7. Oryginały obu dokumentów wraz z Poświadczeniem Zgodności Podpisu otrzymanym od notariusza wyślij listem poleconym (koniecznie) na nasz adres …………….
 8. Zapłać za swój Udział określoną w Umowie kwotę, czyli 100,00 (sto złotych) przelewem bankowym lub pocztowym na podane konto ……………
 9. Poprzez kliknięcie na podkreślony link w niebieskim kolorze pobierzesz i następnie wydrukujesz odpowiedni druk PCC od Umowy Sprzedaży udziałów MADOM.pl Sp. z o.o..
 10. Wypełnij pola druku PCC, zanieś do „Twojego” Urzędu Skarbowego i opłać należny podatek.

Oczekuj na informację mailową o zaksięgowaniu wpłaty za Udział

 1. Odbierz podpisaną kopię Umowy

 

Od tej pory jesteś pełnoprawnym udziałowcem spółki MADOM.PL sp. z o.o. i możemy rozpocząć wspólne inwestowanie.

Dziękuję Ci za okazane nam zaufanie.